ดัชนีความโปร่งใส

EB2.1
แผนการจัดซื้อยาปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.2
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.3
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.4
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.5
แบบสรุปการจัดซื้อตามแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.6
แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.7
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีไม่เกินแสน
คลิกดูเนื้อหา
EB2.8
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีเกินแสน
คลิกดูเนื้อหา
EB2.9
รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2562
คลิกดูเนื้อหา
EB2.10
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
คลิกดูเนื้อหา
EB2.11
ประกาศนโยบายต่อต้านบ้านแพง ปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB2.12
คำสั่งปลดประกาศ
คลิกดูเนื้อหา
EB2.13
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดูเนื้อหา