ดัชนีความโปร่งใส

EB4.1
แบบสรุป สขร.1 ต.ค.ปี 2562
คลิกดูเนื้อหา
EB4.2
แบบสรุป สขร.2 พ.ย. ปี 2562
คลิกดูเนื้อหา
EB4.3
แบบสรุป สขร.2 ม.ค. ปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB4.4
แบบสรุป สขร.2 ก.พ. ปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB4.5
แบบสรุป สขร.2 มี.ค. ปี 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB4.6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB4.7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2563
คลิกดูเนื้อหา
EB4.8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 2563
คลิกดูเนื้อหา