Up

ทั่วไป

แผนแม่บทป้องกันการทุจริต
ร่าง TOR _ตึกผู้ป่วยนอก
ร่าง TOR ออกซิเจนไปป์ไลน์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ2
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายออกซิเจนทางการแพทย์ (ระบบไปป์ไลน์)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างตึกผู้ป่วยนอกและตึกกลาง
แนวทางในการทำความสะอาดอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดคุณภาพ IC
มาตรฐานการใช้ PPE
มาตรฐานการจัด - การใช้ห้องแยกโรค
การปฏิบัติเมื่อเลือดปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อด้านโภชนาการ
การป้องกันการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง
การป้องกันการติดเชื้อที่แผล
การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
การทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ด้วยระบบแรงดันไอน้ำ
การใช้น้ำยาในโรงพยาบาลบ้านแพง
การป้องกันการติดเชื้้อในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
SERVICE PROFILE IM TEAM โรงพยาบาลบ้านแพง ปี 2557
 
 
Powered by Phoca Download