สถิติผู้ป่วย

 

แผนก                     จำนวน

ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย      191 คน / วัน

ผู้ป่วยเฉลี่ย            29 คน / วัน

คลอดเฉลี่ย            39 คน / เฉลี่ย

อัตราครองเตียงเฉลี่ย      48%