แผนที่

 

โรงพยาบาลบ้านแพง : ตั้งอยู่ เลขที่ 339 ม.2 ถ.หนองคาย-นครพนม ต.บ้านแพง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 4814