พิมพ์
วันเผยแพร่

      รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

      ตำแหน่งที่จ้าง 

     1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

     2.ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา

                         คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
Written on 19/03/2561, 10:25 by banphaeng
2018-03-19-03-25-19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดาวน์โหลดเอกสาร -->...
Written on 19/03/2561, 10:19 by banphaeng
2018-03-19-03-19-56 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร -->...
Written on 19/03/2561, 10:13 by banphaeng
nst ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารถในครรภ์ (NST) ดาวน์โหลดเอกสาร -->...
Written on 19/03/2561, 10:12 by banphaeng
2018-03-19-03-12-12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล   ดาวน์โหลดเอกสาร -->>... 

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ----> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

วีดีโอกิจกรรมภายใน