ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลบ้านแพงรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
        ตำแหน่งที่จ้าง
             พนักงานบริการ                  จำนวน    1   อัตรา
             พนักงานธุรการ                  จำนวน     1   อัตรา
             พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน    1   อัตรา

       คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ---> คลิก


โรงพยาบาลบ้านแพง
admin, 2018-08-23 09:10:36, 0