ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่จ้าง 
    1. พยาบาลวิชาชีพ                  จำนวน   1   อัตรา
    2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์        จำนวน   1   อัตรา
    3. พนักงานขับรถยนต์              จำนวน   1   อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด --> คลิก


โรงพยาบาลบ้านแพง
, 2020-04-01 09:52:03, 0