การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมทักษะว่ายน้ำเป็น - เล่นน้ำปลอดภัย


การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมทักษะว่ายน้ำเป็น - เล่นน้ำปลอดภัย ในเด็กเยาวชน อายุ 9-15 ปี .ในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561
สถานที่ : ณ สระว่ายน้ำบ้านนาพระชัย เจ้าของกระทู้ : admin, Post by : 2018-06-04 14:46:11, View : 464



-
2018-06-04 15:24:37



-
2018-06-04 15:24:57



-
2018-06-04 15:25:34



-
2018-06-04 15:25:54



-
2018-06-04 15:26:47



-
2018-06-04 15:27:31