ประชุม คปสจ. สัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑


ประชุม คปสจ. สัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
สถานที่ : โรงพยาบาลบ้านแพง เจ้าของกระทู้ : admin, Post by : 2018-06-29 21:27:08, View : 881-
2018-06-29 21:27:23-
2018-06-29 21:27:33-
2018-06-29 21:27:51-
2018-06-29 21:28:02-
2018-06-29 21:28:13-
2018-06-29 21:28:21-
2018-06-29 21:28:29-
2018-06-29 21:28:43-
2018-06-29 21:28:53-
2018-06-29 21:29:05-
2018-06-29 21:29:16-
2018-06-29 21:29:25-
2018-06-29 21:29:36-
2018-06-29 21:29:42