ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง


คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง โรงพยาบาลบ้านแพงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง
สถานที่ : หอประชุมอำเภอบ้านแพง เจ้าของกระทู้ : admin, Post by : 2018-08-15 16:01:12, View : 721-
2018-08-15 16:01:24-
2018-08-15 16:01:35-
2018-08-15 16:01:44-
2018-08-15 16:03:26-
2018-08-15 16:03:42-
2018-08-15 16:04:01